אמנות קיר בחדרי אוכל בקיבוצי הקיבוץ הארצי 1950-1967

תמר גיספאן-גרינברג