אני רוצה שזה יהיה חי – יצירות ופסלים של רודא ריילינגר במרחב הציבורי

מיכאל יעקובסון