הבית המצויר של עפיה זכריה בשלומי הוא יצירת אמנות עם סיפור קורע לב

עופר אדרת