השחתת הפסיפס של מרדכי גומפל בכרמלית

אמנות הקיר בישראל כוללת אלפי יצירות שהן חלק מהמרחב הציבורי חוץ ופנים והן משקפות את תרבותה של החברה הישראלית על גווניה השונים. בעשורים הראשונים למדינה הוזמנו יצירות על ידי רשויות מקומיות, גופי ממשל, ארגונים, בתי מסחר ועוד. הן שקפו את החזון והמעשה של בניית המדינה והקשר לארץ ולמסורותיה הן בנושאים והן בטכניקה. ציורי הקיר לסוגיהם והפסיפסים היו לחלק מהנוף בערים ובהתיישבות. במהלך השנים אבדו היצירות מחשיבותן ונשכחו. אנשים חדלו להתבונן בהן או להבין את משמעותן וכך נופלות יצירות אמנות מן המעלה הראשונה קורבן למיזמי בנייה ושיפוצים, כאשר חוסר המודעות מביא להרס ולהשחתה. רק לאחרונה כוסו יצירות של האמן לב סירקין ואברהם אופק הנמצאות במוסדות חינוך בירושלים וביבנה בקירות גבס להסתירן מעין התלמידים. עבודת הפסיפס"מנגנים ומחוללים" של האמן מרדכי גומפל אינה הראשונה המושחתת בשל חוסר מודעות.

בשנת 2014 החל מיזם "סקר אמנות קיר בישראל" ביזמת יד בן-צבי ובהשתתפות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, תכנית 'ציוני דרך' ומשרד התרבות. הסקר מקבץ מידע על יצירות קיר ובשיתוף הציבור מקבל מידע על קימון ומצבן. לאחר שנים שהדבר היה נחלת "משוגעים לדבר" יש כתובת ואנו קוראים לציבור לשתף במידע על כל יצירה ומצבה באתר סקר אמנות הקיר בישראל www.wallart.org.il.

מדי שנה, נבחרות יצירות אחדות שמפאת מצבן השימורי או ערכן האמנותי והסביבתי זוכות לשימור. מנגנים ומחוללים מופיעה בסקר וכעת משדווח על הנזק ייצרו אנשי יד בן -צבי קשר עם הנהלת הכרמלית להדריכה בתיקונו.

ד"ר נירית שלו כליפא וחן ברנט
סקר אמנות קיר בישראל, יד בן צבי

צילום: דוד מגן