חנוכת ציור הקיר בבית הכנסת עדס בשכונת נחלת ציון בירושלים

בחודש אפריל 2015 נחנך, לאחר עבודות שימור ושחזור, שנמשכו כשנתיים, ציור הקיר בבית הכנסת עדס של קהילת ארם צובא (חלב) בשכונת נחלת ציון בירושלים. הציור, פרי יצירתו של אמן בצלאל, יעקב שטרק, הושלם בשנת 1912, והוא היצירה הגדולה והמוקדמת של האמנות העברית בראשיתה. הציור סבל מהשחתה ועבודות השימור גדולות הממדים נעשו ביוזמת אגף מורשת והנצחה, עיריית ירושלים ומכון בן-צבי ובביצוע רשות העתיקות. לתיאום ביקורים בבית הכנסת: 02-6232105