מספר יצירה:

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
כתובת:
בעלים:
מידות:
חומרים:
טכניקה:
מבנה:
מיקום:
יצירה קיימת
לא

כנס תרבות שימור המורשת

ב- 20 בנובמבר 2018 התקיים הכינוס הארצי הרביעי לשימור מורשת התרבות באוניברסיטת בן-גוריון. במושב השלישי התקיים שולחן עגול בנושא 'סקר אמנות קיר בישראל: סוגיות אתיות ומעשיות בשימור מורשת'. את השולחן העגול פתחו האוצרת ד"ר נירית שלו-כליפא (מנהלת סקר אמנות הקיר ביד בן-צבי), והארכאולוג פרופ' יובל גורן (המחלקה למקרא, ארכאולוגיה והמזרח הקדום באוניברסיטת בן גוריון). בפתיחה הוצגו סוגיות לדיון שנגעו בשאלות אתיות ושימוריות של אמנות הקיר בישראל, בעקבות סקר אמנות הקיר. לאחר מכן סקרה את הסוגיות חומי נובנשטרן סמנכ"לית המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. חן ברנט רכזת סקר אמנות הקיר ביד בן-צבי, סקרה את תולדות מיזם סקר אמנות הקיר ואתר האינטרנט שלו. רון ברטוש שחקר את נושא אמנות הקיר בישראל, ובפרט את היצירות של שלדון שונברג, דן ביצירותיו של שונברג בהקשר הישראלי. שי פרקש, משמר הקירות וחוקר אמנות הקיר מסטודיו 'תכלת', הציג הסיבות להיעלמותם והריסתם של ציורי קיר בעבר והציג מקרי מבחן של ציורי קיר, שבזכות הצגתם באתר הסקר נמנעה הריסתם או נוסף סיוע למאבק על שימורם. לבסוף הציג פרופ' יובל גורן את נושא השימור וחקר השימור בתחום אמנות הסלע המדברית, חשיפתם לקהל המטיילים מול הסתרתם ושימורם. הוא עסק בהיבטים אתיים ואחרים בשאלה מהו שימור – הגנה מוחלטת או השבה למרחב הציבורי.
לצד השאלה המושגית: "אמנות קיר" או מונח נשגב יותר: "אמנות כותלית", עלו סוגיות מרכזיות אודות משמעות השימור. האם יצירות אמנות שהוזמנו למוסדות ציבור וקהילה עדיין רלוונטיות לקהילה, ומה אם היא אינה רואה עוד ביצירה מייצגת אותה ובוחרת לשנותה על פי טעמה וערכיה המשתנים? בדיון עלה נושא ציור הקיר של אברהם אופק בבית ספר בירושלים שכוסה לאחרונה בקיר גבס. אדריכל אבנר אופק, בנו של האמן, הגיב ותיאר את יצירת הציור בהזמנת טדי קולק בשנות השבעים, ותחושות האמן והמשפחה ביחס להצגת היצירה ומצבה כמשקפים ערכי תרבות ואמנות במרחב הציבורי. הוזכרה גם עבודת המאסטר של האוצרת דינה גרוסמן, על אמן פסיפסי הקיר לב סירקין. תערוכה אודות האמן שאצרה גרוסמן מוצגת בימים אלה בגלריה האוניברסיטאית  טרומפלדור בבאר שבע: http://in.bgu.ac.il/tag/Pages/default.aspx 
מידע נוסף על היצירה
סגור