ציון שבחלביה – דימויים ציוניים ונופי הארץ בבית הכנסת עדס

נירית שלו-כליפא