ציורי הקיר בסטודיו של מרסל ינקו – חשיפה ושימור

רעיה זומר-טל