ציורי קיר בזיקה למורשת לאומית

נירית שלו-כליפא וחן ברנט