שימור ציורי הקיר באולם בית איתמר באפיקים

אלי אשכנזי