שימור ציור הקיר בבית הכנסת עדס בשכונת נחלת ציון בירושלים

יד בן צבי