מספר יצירה:

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
כתובת:
בעלים:
מידות:
חומרים:
טכניקה:
מבנה:
מיקום:
יצירה קיימת
לא

תקציר דוח מסכם – תכנית עבודה לשנים 2019-2023 לסקר אמנות הקיר שלב ב'

בשנים 2019-2021 נערכו במיזם 'סקר אמנות הקיר' פעולות לסקירה,
לתיעוד, למיון וליצירת קריטריונים לבחינת יצירות הקיר בישראל. מטרתנו –
לגבש רשימה מפורטת ליצירות שיחלו תהליכים מעשיים לתיעוד ולשימור.
התהליך החל בסקר מניפה רחב היקף, ממנו נבחרו עשרות יצירות על ידי
נשות ואנשי מקצוע ממגוון תחומים. העבודות הנבחרות הועמדו לחוות דעת
נוספת של מומחים שדרגו אותם לפי קריטריונים קבועים. תקציר הדוח
המסכם מוגש לעיונכם.
לקריאת הדוח

מידע נוסף על היצירה
סגור