מספר יצירה:

אמן:
תאריך:
נושא:

יישוב:
כתובת:
בעלים:
מידות:
חומרים:
טכניקה:
מבנה:
מיקום:
יצירה קיימת
לא

שימור ציורי הקיר בבית איתמר באפיקים

 שימור ציורי הקיר באולם בית איתמר באפיקים, אלי אשכנזי
כתבה מתוך :הגלילה 45, מועצה לשימור אתרי מורשת בישראל
מבחר ציטוטים מכתבות של אלי אשכנזי אודות שימור ציורי הקיר בבית איתמר באפיקים.

מידע נוסף על היצירה
סגור