אגודת אמני הקרמיקה בישראל | סקר אמנות הקיר בישראל

אגודת אמני הקרמיקה בישראל

פרחים באריחים

בין האמנים שהשתתפו במיזם היו ענת בינג, רותי ברוט, ברניקה, אתי גורן, שמאי גיבש, נורית דריזין, נתן הלפרן, מרק יודל, אמנון ישראלי, בוריס כץ, רותי סימון, ג'ורג' פטרוב, צפרא, מיכל קרן־גלמן, שולי שוחט, רעיה שטרן, שיינה….
להמשך קריאה