סברס לוהט

היצירה הוצבה בתחילה בפורום בהר הצופים, ועקב השינויים בבניין בעקבות בניית הרכבת הקלה הועברה בשנת 2020 לבניין מדעי הרוח.