אורן טל | סקר אמנות הקיר בישראל

אורן טל

קווים מתעגלים בצבעים

תבליט הקבוע על קומת הקרקע לצד שביל הכניסה בקיר הדרומי בבית מגורים של משפחת אורן. האמן טל אורן יוצר בעץ שלל מוצרים שכיות חמדה ורהיטים בסדנתו בעין כרמל. מצב השתמרות היצירה: תקין….
להמשך קריאה