שלט לֹטם

שלט הכניסה ליישוב לטם, שהכינו בני נוער בשנת בר־המצווה שלהם בהנחיית מיכאל אטיאס, חבר לטם.