הסירה

התבליט מנציח את הצלת יהודי דנמרק תוך הברחתם לשוודיה בסירות דיג ב־1943. הפסל הארלד אייזנסטיין ילידי ברלין היה אחד הניצולים.   תום שגב, "הצלת היהודים – פרק מזהיר במחתרת הדנית", על המשמר, 22 באוקטובר 1968.