נהלל ממעוף ציפור

בשל הסביבה החינוכית שיבצה האמנית בעבודה חשבוניות וחרטה נוסחאות מתמטיות. בצד הדפיסה סצֵנות מימי ראשיתה של נהלל (לפי תצלומים): עודרים במעדר, קוטפות תפוזים וביקורו של ויצמן ביישוב. כיום קשה לראות את החלקים הללו, הם היטשטשו.