אל־חנני אריה | סקר אמנות הקיר בישראל

אל־חנני אריה

עובד האדמה, העמל והלומד

"רק בביתן ארץ־ישראל שביריד הבינלאומי בניו־יורק (ב־Flushing Meadow), 1939, זכתה האמנות הארצישראלית לייצוג נאה, אשר אף הוא כפוף היה בחלקו לתעמולה הציונית. עתה, לרקע האסון הגדול המרחף מעל אירופה, ומעל היהודים בפרט, וגם לרקע שוך גל…
להמשך קריאה

גויי הים

התבליט על קיר ביתן תוצרת הארץ ביריד המזרח המתאר יורדי ים מושכים בחבל ליד ספינתם, נוצר לתערוכות המסחר הבין־לאומיות ביריד המזרח, שפעל אז בשטח נמל תל אביב. עיריית תל אביב־יפו הסירה את היצירה לצורכי שימור והיא…
להמשך קריאה