יום האדמה

    תבליט הקיר נבנה בכיכר "השהיד" במרכז העיר לזכר הרוגי "יום האדמה" בשנת 1976. המהנדס בשיר אל־קאדר תכנן ועאזם ח'אלד צייר את הסקיצות לאנדרטה וביצע את העבודה אומן מהשטחים.