מחיצות

שתי מחיצות לעזרות הנשים, שיצר הפסל צבי אלדובי.