להביט בעיניים

על המיזם בשכונת סילואן. על בתי השכונה צוירו זוגות עיניים של דמויות חשובות בחברה הפלסטינית, וכן ציורי קיר אחרים שמטרתם להביע מחאה.