אלוורדו פרד | סקר אמנות הקיר בישראל

אלוורדו פרד

להביט בעיניים

על המיזם בשכונת סילואן. על בתי השכונה צוירו זוגות עיניים של דמויות חשובות בחברה הפלסטינית, וכן ציורי קיר אחרים שמטרתם להביע מחאה.  …
להמשך קריאה