שנים עשר השבטים

פסיפס סמלי שנים עשר שבטי ישראל מסודרים בסדר של חושן הכהן הגדול. האומן היה מורה לאמנות בחיפה ונעזר בתלמידיו ביצירת הפסיפס. הפסיפס נמצא בחצר בית הכנסת הסמוכה גם לבית המדרש, ויש אפשרות להקים מעליו חופה לחתונה.