ציפורים בברזל

הכניסה לבית האמן אהרון אפריל. הדלת משמשת בבית זה גם לאחר שמשפחת אפריל מכרה אותו.   אהרן אפריל בבית האמנים, דבר, 1 באוגוסט 1975. נופים ודמויות של אהרן אפריל, דבר, 29 במארס 1972.

חלונות צבעוניים

החלונות נשארו עדיין בבית זה, גם לאחר שמשפחת אפריל מכרה אותו.   אהרן אפריל בבית האמנים, דבר, 1 באוגוסט 1975. נופים ודמויות של אהרן אפריל, דבר, 29 במארס 1972.

צבעוניות בחלון

את הוויטראז' תכנן הצייר אהרון אפריל וביצע אמן הזכוכית לאוניד קריצון. הוויטראז' נקבע בבית משפחת אפריל, והושאר בבית זה גם לאחר שמשפחת אפריל מכרה אותו.     אהרן אפריל בבית האמנים, דבר, 1 באוגוסט 1975. נופים ודמויות של אהרן אפריל, דבר, 29 במארס 1972.