נוף קיבוצי

תבליט קיר על מקלט בכניסה לקיבוץ באזור בתי הילדים המתאר נוף קיבוצי מקומי טיפוסי: בתים, עצים ומגדל מים.   מצב השתמרות היצירה: אזובי הקיר ופגעי מזג האוויר נותנים בה אותותיהם עד כדי טשטושה. ניסיון לא מקצועי שעשינו לנקות את היצירה, לא עלה יפה.