אשקלון מוריס | סקר אמנות הקיר בישראל

אשקלון מוריס

עובד האדמה, העמל והלומד

"רק בביתן ארץ־ישראל שביריד הבינלאומי בניו־יורק (ב־Flushing Meadow), 1939, זכתה האמנות הארצישראלית לייצוג נאה, אשר אף הוא כפוף היה בחלקו לתעמולה הציונית. עתה, לרקע האסון הגדול המרחף מעל אירופה, ומעל היהודים בפרט, וגם לרקע שוך גל…
להמשך קריאה