מחווה לליליאן

האמנית יצרה מחווה של אריחים קרמיים לאמן אפרים משה ליליאן, ממייסדי בצלאל. עבודה זו מבוססת על הדפס של ליליין שהתפרסם ב־1924 בשער עיתון תנועת החשמונאי (תנועת סטודנטים ציונים רומנים). בעבודתה היא מביאה פרשנות עכשווית לדמותו של היהודי החדש, החלום לעומת המציאות. האמנית יצרה את אריחי הקרמיקה בעבודת יד, ציירה עליהן את ההדפס של אפרים משה … Continued

בית אהרוני

התבליט בחזית בית שרה אהרוני ("הארמון" בפי תושבי כפר סבא), נעשה בהשראת האמן אפרים משה ליליאן. את הבית בנה בן־ציון אהרוני (אהרונוביץ) "הבית […] הנקרא 'בית שרה' על שם סבתי שרה אהרוני, משמש כבית ויצ"ו. סגנונו אופייני לאדריכלות האקלקטית של שנות העשרים. בן־ציון [אהרוני] הסתובב ברחובות תל אביב שנבנתה באותה תקופה, ובחר מוטיבים שונים לביתו: … Continued