נזכור

  חבר הקיבוץ מנחם (אוטי) דניב ביקש להנציח את משפחות החברים שנספו בשואה, והביא לאמן הברזל שלמה בזר (בז'ה) תבליט קרמיקה של דמויות מגורשים, לכך צירף בז'ה ידי ברזל גדולות, שנצמדות לקיר, אין להתייאש, יש להיאחז בתקווה!!