ביידר יהודית | סקר אמנות הקיר בישראל

ביידר יהודית