בן־אהרון עפרה | סקר אמנות הקיר בישראל

בן־אהרון עפרה