בן־אליעזר (הוימן) אורי | סקר אמנות הקיר בישראל

בן־אליעזר (הוימן) אורי

חלוצים בפסגת ההר

הציור הוא למעשה תצלום שאורי בן־אליעזר (הוימן) חבר הקיבוץ צבע ביד כדי לשפר את התצלום שמצבו הידרדר. הצלם היה כנראה שמריהו חייקין חבר הקיבוץ, לוחם פלמ"ח בעברו ומורה אהוב לספורט: חלוצים בפסגת ההר. כל אחד שקוע…
להמשך קריאה