הכול ירוק

תערוכת הפסיפסים "איכות הסביבה". התערוכה משתרעת לאורך 25 מטר.