בן־חורין ליאורה | סקר אמנות הקיר בישראל

בן־חורין ליאורה