בית הספר הישן

ציור קיר על חזית מבנה ששימש בשנות ה־50 וה־60 בית ספר לילדי מושב בית נחמיה.