בן ובת בחקלאות

"תפיסתנו את האדם ואת החיים החברתיים מחייבת אותנו גם בחינוך לאמנות. אנו רוצים לפתח את יכולת ילדינו לצייר ולכייר, אך בעיקר אנו שואפים לפתוח את נשמותיהם להשפעת היופי השופע בטבע וזה שנוצר בידי האדם. את היצירה האמנותית האמיתית מציינים ראשית כל, עצמאות, חופש ודמיון. מבחינה זו רוב הילדים הם יוצרים. מבחינה חינוכית מכריעה הרוח המפעמת ביצירותיהם … Continued