בּוֹא שלוֹם

מצב השתמרות היצירה: לא טוב. הקיר בחלקו שלם ובחלקו פגום ומכוסה טחב.