ציפורים

בדירה התגוררו בני משפחת ברגמן, ואבי המשפחה, בעל בית הדפוס ברגמן, החל לעסוק בשעות הפנאי ביצירת פסיפס, ומשמכרו את הדירה שלהם, הותירו על הקיר החיצוני את שני הפסיפסים.