ברוט נורית | סקר אמנות הקיר בישראל

ברוט נורית

ענפי המשק

ענפי המשק מפורטים בתבליט: קדרות, פרחים, רפת, לול, מטעים, מדגה, פלחה, אלכם (מפעל לטכנולוגיה רפואית מתקדמת), גן הירק, דיר, אריגים, שקיות לוונדר, חזירים, מכוורת. נורית ברוט הכינה שרטוט של הדימויים….
להמשך קריאה