נוף ברמת הגולן

באותם ימים נטעו עצים רבים על הגולן כדי להסתיר את היישובים מפני האויב וגם כדי לייפות את השטח. את זה האמנית ביקשה לבטא בתבליט שעל הקיר: עצים, הרים וסלעים יצרה.