צבעים בריבוע

הציור נעשה בידי כל הקהילה. איש איש צייר על האריח שלו בצבעי זכוכית, ואחר כך האחראים עברו על הקווים השחורים שבין הצורות, והאריחים הוכנסו לשריפה בתנור.