גלוזברג פיטר | סקר אמנות הקיר בישראל

גלוזברג פיטר