לאסור על אמנים בינוניים!

על קיר מבנה נטוש בכניסה לקיבוץ עין חרוד איחוד מוצגת כתובת גדולה: "צריך לאסור על אמנים בינוניים וזעירים לעזוב את גבולות המדינה, שמא יורידו את כבוד האמנות הישראלית בגולה ויפגעו בשמה של המדינה. כלום אין המדינה שהנהיגה פיקוח לטובתה ולטובתינו על כל שטחי החיים יכולה לדאוג לכך שהאמנות לא תהייה שדה פרוץ שכל הרוצה בא … Continued