סמל קיבוץ מענית

סמל קיבוץ מענית ובו מגדל ה"פילבוקס" השוכן לידו והרקפות הגדלות באזור זה. הוא צויר על מגדל המים לציון 40 שנה לעליית הקיבוץ להתיישבות.