פועלים

דמויותיהם של שני פועלים ופועלת – סגרפיטו על קיר חיצוני של בית ההסתדרות לשעבר. מצב השתמרות היצירה: היצירה נצבעה בצבע או בטיח והיא בסכנה, הבניין כנראה נמכר על ידי ההסתדרות ומתנהל מאבק להצלת היצירה. עוד מידע על היצירה, איתמר רוטלוי.