אריה מכונף

ציור גרפיטי של אריה מכונף המרסס גרפיטי עם הכתובת: ירושלים רח' שושן. מצב השתמרות היצירה: בשל אופייה ייתכן שתימחק בקרוב.