דוד לוי (קבלן) | סקר אמנות הקיר בישראל

דוד לוי (קבלן)