50 שנה לרשפון

המשפחות התאימו את הנושאים לעיסוקיהם: תרנגולות, הדרים, גננות. על המועדון לחבר ברשפון.