מריו לוי זורע

הציור נעשה לפי תצלום של מריו לוי חבר קיבוץ שדה אליהו, אבי החקלאות האורגנית.

החקלאים

הציור נעשה לפי שלושה תצלומים: אדם שעוסק בהשקיה, חורש וברקע תמונת נוף של שדה אליהו.

העובדים את אדמתם

הציורים שנעשו לפי תצלומים צוירו על הסילו: האחד – מנחם הס אביו של האמן הנושא את החרמש והאחר – החורשים, חברי טירת צבי: אפרים־פישל שור (מימין) ואלי רוזנפלד.