דמויות

הקיר שעשו עולים חדשים מחבר העמים נמצא משני צידי הקיר בכניסה למרפאות הילדים ע"ש סבן.